ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА Предмет ОС ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Кисић Марија Српски jезик 6-1 6-3 6-4 6-2   6-1 8-3     6-4 6-3 6-2           6-2 6-1   6-3 6-4 8-3     8-3 6-3 6-1 6-4         6-2 6-1 8-3          
Јелисавчић Јасмина Српски jезик 7-5       5-1 7-3 7-4       7-4   7-5 7-3 5-1     7-4 7-5 5-1 7-3               5-1 7-3 7-5           7-5 5-1 7-4    
Влатковић Тијана Српски jезик   5-2 5-3   8-4 8-1       8-4 5-2 8-1   5-3       8-1 5-2 5-3 8-4         5-2 8-1 5-3           8-4 5-3 5-2          
Павловић Љиљана Српски jезик   5-5 5-4 7-2   7-1       5-4 5-5 7-2           7-2 7-1 5-5 5-4         7-2 5-5 7-1 5-4           5-4   7-1 5-5      
Миловановић Даниела Српски jезик             Г.В.   5-1           6-5 8-5 8-2     6-5 8-2 8-5   Г.В.   6-1 Г.В.  6-2,3 Г.В.  6-4   6-5 8-2 8-5   Г.В.  5-4,5 Г.В.  5-2,3 Г.В.  6-5       6-5   8-2 8-5    
Шаревић Марија Енглески језик                   6-3 6-5                           6-3   6-5                          
Лазић Нада Енглески језик 7-4 5-4 7-3 7-1 5-2                         7-1 7-4 5-4   5-2 7-2                     7-4 7-2   7-3        
Родић Драгана Енглески језик                   5-3 5-1 5-5 8-5 7-5                       5-1   5-5 7-5 5-3 8-5                    
Бошковић Милић Маја Енглески језик           8-2 6-4             6-1 6-2     8-2 8-3 8-4 8-1                 6-1 6-4         8-1 8-4 8-3 6-2    
Лалошевић Мира Руски    језик   5-1 6-1,2,3   7-1,2,3 7-  4,5 8-  1,2                     5-1 6-  4,5 7-  4,5                             8-  1,2 6-1,2,3 6-  4,5 7-1,2,3      
Ковачевић Јасмина Немачки језик     6-3   7-1 7-5                         6-5 7-5 5-2 8-3                         5-2 6-3 6-5 7-1 8-3    
Ђокић Нада Немачки језик   5-3 6-2   7-3   8-2                                                     5-3 8-2 6-2   7-3      
Секулић Јелена Немачки језик 8-4   6-1   7-2 7-4 8-1     5-5 5-4 8-5 8-4           6-4 7-4           5-4 8-5   5-5 8-4         8-1 6-1 6-4 7-2      
Егер Тамара Ликовна култура   8-5 8-2             8-3 8-1 8-4                                                          
Милутиновић Вондачек Татијана Ликовна култура       7-3 5-5 6-3 5-3           6-2 5-1 7-4           5-1 5-5       6-4 5-3 5-4 6-5 5-2 7-1     5-4 7-5   6-1 5-2 7-2    
Вујачић Петар Музичка култура   6-4   6-5   5-3 7-3     5-1 6-2 5-2 7-2 5-5 8-4     6-1 5-3 6-3 8-5 5-4           5-1           5-2 7-1 5-5 5-4        
Станишић  Атанасија Музичка култура                                                   8-1 7-5   8-2 7-4 8-3                    
Димитријевић Весна Историја   6-1 7-1 5-1           7-3 7-2 6-5 5-4 6-3 6-4     5-2 6-2               7-1 6-4   7-2 6-3     6-1 7-3 5-3 6-2 6-5      
Лечић Жељко Историја   8-1 8-4         Г.В. 7-2,3,5   7-4 8-5 7-5 5-5 8-3 Г.В. 8-5 Г.В. 7-4           8-2 8-4             8-1 7-4     7-5   8-2 8-3 8-5 Г.В  7-1 Г.В. 8-2,3  
Крунић Влада Географија 5-3 7-4 7-2 5-5                   8-1 7-3     5-3 5-1 7-2 7-1 7-5 Г.В. 8-1                     7-3   7-1 7-4 8-1 7-5    
Петровић Дубравка Географија 5-4   8-5 8-2 6-4 8-4       6-2   8-3 6-1 5-2 6-3     8-4 5-4 6-5           8-5 6-1 8-2 6-3         6-5 8-3 6-4   6-2      
Ћипаризовић Ђорђе Физика 5-1 6-2 8-3 6-4 6-1 8-5       6-5 8-4 6-3 8-1               8-2 8-5       6-2 6-4 8-3 8-1 6-5           8-4 8-2 6-3 6-1    
Петровић Даница Физика       7-5 7-4 7-2 7-1                         7-3   7-2 7-1                         7-4   7-5 7-3    
Обрадовић Данијела Математика         5-3 5-2 7-5     7-2 7-5 5-1 5-2           7-2 5-2 5-3 5-1 7-5     5-3 5-1   7-2 7-5       7-2   5-1 5-2 5-3      
ВујовиЋ Јелка                 Математика 6-3 8-2   8-4 6-3 6-2 6-1             8-2 6-1     6-3 8-4 6-2 6-1         6-1 6-2 6-3 8-4 8-2       8-2 6-2   6-3 8-4      
Јовановић Наташа          Математика 7-1     7-4 8-3 5-4 5-4         7-4 8-3 5-4 7-1     8-3 7-1 5-5 7-4 5-4     5-5 5-4 7-4 7-1 8-3       7-1 5-5            
Миловановић Мирјана Математика 8-1       8-5 6-4 6-5     8-1 6-4 7-3   6-5       6-4 8-5 8-1 6-5 7-3       7-3 6-5 8-1 8-5         6-4 8-5 7-3 8-1        
Стефан Стевановић Биологија   7-2   5-3 6-5 5-5 5-4         6-4   8-4 7-2           7-4 7-1 8-5       7-2 8-4 5-3 6-4       8-5 6-5 5-4   7-4 5-5    
Благојевић Снежана Биологија 6-2 7-3 5-2 6-3 7-5         8-2 8-3   5-1 6-2       7-5 8-1 6-1   6-3       8-2 5-2   8-3 6-2 7-3           5-1 6-1 8-1    
Стијачић Александра Хемија 5-5 7-2 8-1 8-5 8-2 8-3 8-4     7-5 7-3   7-1 7-4       8-5   8-2 7-2 8-1           7-5 7-3 7-1 8-4     8-3 7-4            
Тановић Нада ТИТ, ТИО 7-2 6-5 6-5 8-1 8-1         7-1 7-1 8-2 8-2         5-5 5-5 8-3 8-3         7-4 7-4 6-2 6-2         6-3 6-3 7-2 7-2        
Стојов Асен ТИТ, ТИО 7-3 6-5 6-5 8-1 8-1         7-1 7-1 8-2 8-2         7-3 7-3 6-4 6-4         7-4 7-4 5-2 5-2         5-1 5-1 7-2 7-2        
Ракић Данијела ТИТ, ТИО 8-5 7-5 7-5 5-4 5-4         6-1 6-1 5-3 5-3         7-3 7-3 6-4 6-4         8-4 8-4 5-2 5-2         5-1 5-1 8-5 8-5        
Драгићевич Данијела ТИТ, ТИО 6-4 7-5 7-5 5-4 5-4         6-1 6-1 5-3 5-3         5-5 5-5 8-3 8-3         8-4 8-4 6-2 6-2         6-3 6-3 8-5 8-5        
Миљковић Станислава Физичко васпитање 8-2   7-4 5-2 6-2 5-1 ОФА 6-2 Изборни спорт - одбојка  8-1,2,3,4,5 5-2 8-2 6-1 7-4     ОФА 6-1           6-2 ОФА 7-4           6-1 5-1 8-2               ОФА 5-1 ОФА 5-2 СТЕН 8-1,2,3,4,5
Мартиновић Вук Физичко васпитање 8-3 8-4 5-5 8-3           8-5   7-1 7-3 7-2 ОФА 5-5               7-3 7-2   7-1 8-3 7-3   8-5 7-2     5-5 8-4            
Петрић Душан Физичко васпитање 6-5           ОФА 6-3   ОФА 5-3   5-3 5-4 6-3 6-4 8-1 ОФА 6-5   5-4 6-3   7-5 6-5   ОФА 7-5             ОФА 5-4     8-1 6-4 7-5 5-3 ОФА 6-4 6-5    
Стевановић Предраг Информатика 5-2 8-3 5-1 6-1   6-5 8-5           6-4 7-1 5-2           6-2 8-4 8-2     7-5 7-3 7-2 7-4 6-3 8-1           5-5 5-4 5-3    
Иконић Соња Верска настава             7-2 7-  4,5       4-  4,5 2-2 2-  1,4 8-  3,5 8-  1,2     3-1,3,5 3-  2,4 4-1,2,3,6 2-  3,5 6-  2,3 7-3                                  
Драговић Марјана Верска настава       1-3 1-  1,2 1-  4,5 5-2 5-  3,5                                                                  
                                                                                   
Приземље     Библиотека Свеч. Сала Информат. ТИО I ТИО II Ликовно                                            
I Спрат 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Физика Хемија ТИО 3 ТИО 4